Categories
All Volumen 11

FRAGMENTI DIZAJNERSKE POVIJESTI 2

Ova knjiga predstavlja nastavak opsežna istraživanja započeta 2019. godine objavljivanjem njezina istoimenog prvog dijela. Volumen 2, međutim, kao ni onaj prvi, nije kronološki organiziran, nego je sadržaj raspoređen u pet tematskih poglavlja: Dizajniranje povijesti – historizacija dizajna, Dizajn nezavisnosti, Intermedijalna čitanka, Dizajn = akcija i Diskurzivni objekti.

Baš kao i volumen 1, i ova je knjiga svojom predmetnošću vrlo uvjerljiva, formata 20 × 24,5 cm, tristotinjak stranica, kao što je uvjerljivo i grafičko oblikovanje Dejana Kršića koji već na ovitku predstavlja dizajn kao autonomnu, ali djelatnu polugu u identifikaciji sadržaja. Stavljajući naziv na poleđinu, a njezin zrcalno izvrnuti odraz na naslovnicu, sugerira se knjižni blok kao prostor između lica i naličja, ono što se nalazi unutar ogledala, u ovom slučaju unutar područja dizajna, a to su „rezultati kontinuiranih aktivnosti istraživanja hrvatskog dizajnerskog nasljeđa 20. i 21. stoljeća“ (Marko Golub). Osim toga, oblikovanjem dominira veliko bijelo F2, čime je inicijal naziva, s dodatkom njegove precizne identifikacije, pretvoren u logotip projekta.

Nakon popisa svih sudionika otisnuta na predlistu i zalistu uveza knjige, pa zatim i niza fotografija s otvorenja raznih izložbi u Galeriji HDD, slijedi opsežan uvod autora i urednika Marka Goluba. Galerija HDD, kao centrala ili zborno mjesto dizajnerske scene, poprište je i svih izložbi koje su u knjizi predstavljene tekstovima i vizualnim materijalom, što znači da ovaj zbornik zapravo predstavlja njezin program, a odabrani su prilozi pojedinih izložbi istodobno i argumenti tematskog određenja pojedina poglavlja. Imajući na umu kako je godišnji izložbeni program također podijeljen po određenim temama, proizlazi da se radi o kontinuiranom procesu koji izložbenim ciglicama izvedenim u različitim medijima izgrađuju zajednički, rekao bih, figurativan programski mozaik. Ideja mu je, kao i u prvim Fragmentima, jasna, strukturiranje raspršenih fragmenata dizajnerske produkcije, što uključuje arheologiju ili pogled u dubinu, odnosno iskapanje značajnih ostvarenja ili karakterističnih oblikovnih pristupa iz povijesti i panoramsku perspektivu recentnih zbivanja na sceni. Ovo drugo opet se razdvaja na primjere gdje je težište na ideološkom opredjeljenju, a to je nezavisnost, preciznije takozvana ‘nezavisna scena’ čija se djelatnost vrlo točno ogleda u njezinu dizajnu, zatim na one gdje je težište na autorskom jeziku, one koji se izravno uključuju u stvarnost te na one koji predlažu mogućnosti za unapređenje te stvarnosti.

U Fragmentima 1 u poglavlju „Kartografija dizajna“ predstavljen je svojevrstan poslijeratni timeline (od 1945. do 2019.) dizajnerskih događanja u interpretaciji Dejana Kršića, koji se, poput vremenskog putovanja proteže na dvadesetak stranica nastojeći pobrojiti nezaobilazne stanice. U prvom poglavlju F2 kao da se iz toga vodoravnog niza okomito spuštaju pojedini pravci otkrivajući važne stanice u prošlosti. One pripadaju različitim područjima, progresivnim ženskim časopisima 1930-ih i 1940-ih, sintezi obrta i dizajna, suvremenom stanovanju 1950-ih, djelovanju i utjecaju Mihajla Arsovskog, nepoznatoj produkciji plakata Nenada Pepeonika, slavnoj produkciji Mirka Ilića i utilitarnom dizajnu raspjevanog socijalizma. I bez obzira na različitost, odgovaraju svom podnazivu, bilo primjerom Arsovskog, za kojeg bi se moglo reći kako je ‘dizajnirao jedan dio povijesti’, bilo da ‘raspjevanim socijalizmom’ historiziraju ulogu dizajna. 

Drugo poglavlje F2, duhovito nazvano dizajn nezavisnosti, također kombinira portrete pojedinaca u kolektivima i kolektive kao cjeline. Dobar primjer ovoga prvog jest dvanaestogodišnje grafičko oblikovanje Marija Ančića svih materijala nezavisne udruge Drugo more, dočim ovo drugo predstavlja suprotno načelo, dizajniranje raznih materijala nezavisnoga kolektiva Blok uključuje četrdesetak raznih autorica i autora. S jedne je strane Ančić prepoznatljivim rukopisom identificirao Drugo more, a s druge Blok različitim autorskim rukopisima postavio platformu na kojoj se razni rukopisi doimaju poput narječja istog jezika. Nezavisnost brane Živčić i Dević na barikadama Studentskog centra, a uličnim intervencijama to čini „This town needs poster“. Na koji način u obranu nezavisnosti dolazi mlađa generacija primjerom pokazuje Lana Grahek.

Za to vrijeme u intermedijalnoj čitanci starija generacija (NEP/Dejan Kršić, Goran Lišnjić, Boris Greiner i Stanislav Habjan) predstavlja četiri sasvim različita tematska razmišljanja. Ono što ih povezuje jest aktivna uloga teksta/proglasa, iz čega djelomično i proizlazi intermedijalna oznaka, no nazire se i slično vizualno razmišljanje oblikovano ili, preciznije, formatirano fotokopijom i sitotiskom. Pa dok između Kršića i Lišnjića postoje određene poveznice, primjerice, ideološko ikonografsko ishodiše koje pronalaze u ruskoj avangardi, što je rezultiralo i nekim suradnjama, Greinera i Habjana znatno čvršće povezuje suradnja u dvadesetogodišnjem projektu „G & K Mailart Office“, čija je i tematska platforma bila ideja tandema. A budući da svi pripadaju takozvanoj fotokopirnoj generaciji, poglavlje bi se moglo označiti kao radna bilježnica oblikovana svjetonazorskim i tehnološkim profilom osamdesetih. U ulozi usamljenog jahača intermedijalne čitanke jest Ivan Antunović balansiranjem između autorskog dizajna i autorske glazbe.     

Četvrto poglavlje donosi primjere političke aktivnosti alatom dizajna, i to ponovno kombinirajući pojedinačne istupe i kolektivne projekte. „Hrvatski dizajneri u akciji – dizajn u službi građana“ svojim radovima (plakatima) daje podršku cjelovitoj kurikularnoj reformi, akcija „Dozvoljeno plakatiranje“ okuplja pedesetak autorica i autora koji plakatima reagiraju na aktualne društvene i političke prilike. „D(r)ugo sjećanje“ također predstavlja plakate, konkretno one antiratne, pod devizom ‘mir neće donijeti plakati’ (u plakatnoj verziji na ekavici i ćirilici). Individualac je Boris Ljubičić i izlaže svoja rješenja u prošlom, prijelaznom i sadašnjem političkom sustavu.       

Peto je, pak, poglavlje okrenuto budućnosti, koja je, međutim, već nastupila. Sudeći po tehnologiji i njezinu utjecaju na društvo, već neko vrijeme živimo u budućnosti. Teško je reći u kojem je trenutku ona nastupila, za Linu Kovačević je to novi milenij, s oblicima nove komunikacije, s aplikacijama koje uključuju alternativne scenarije i u postojeće odnose unose nove faktore. Za Nikolu Bojića i Damira Prizmića tehnologija je odavno opasna, od plinskih boca do kreditnih kartica. Ivica Mitrović u Spekulativnom dizajnu pokušava anticipirati budućnost, ali u isto vrijeme pomaže u promišljanju i razumijevanju današnjeg svijeta.

Za razliku od prva četiri poglavlja gdje se dizajn pojavljuje u ulozi grafičkog oblikovanja, u petome je ta njegova dimenzija mnogo manje prisutna, dizajn postaje oblikovanje sustava, odnosno oblikovanje edukacijskih procesa koji bi premostili posljedice tehnološkog ubrzanja i sve veće kompleksnosti društva. Ulazeći u konverzacijsku interakciju s uobičajenom predodžbom dizajna, diskurzivni objekti otvaraju vrata u prostor interpretacije, ali i oblikovanja društvenih procesa. Slikovito govoreći, dizajn širi svoju ulogu s onoga vanjskog i na ono unutarnje, a poput manjeg dijela ledena brijega što ga vidimo iznad površine, tako je i vizualno rješenje tek vidljivi dio onoga strukturalnog.

Categories
All knjiga Volumen 7

FRAGMENTI DIZAJNERSKE POVIJESTI

Ova iznimno opsežna knjiga, skoro 400 stranica, mnoštvo tekstova i razgovora, te, rekao bih, nebrojeno vizualnih materijala, naslovnom terminu pristupa iz dvije perspektive: predstavljanje i elaboracija nedovoljno poznatih činjenica iz prošlosti, odnosno razvoj dizajna, te uključivanje bitnih recentnih fragmenata u povijest koja se trenutno piše.

Istodobno, knjiga je svojevrstan pregled programske djelatnosti Galerije HDD u posljednjih deset godina. A to je period u kojem je galerija ustanovila svoju točku na karti gradske kulturne ponude, te paralelno s time, a jednim dijelom upravo tome i zahvaljujući, postojećoj sceni dodala i dizajnersku.  Dapače, postavila se kao zborno mjesto, očito dugo iščekivano, sudeći po brzini kojom su se oko njene točke nahvatale razne raspršene planete i njihovi sustavi. S druge strane, osim izložbenim programom, platforma se izgradila i bezbrojnim publikacijama, organizacijama važnih dizajnerskih događanja, koja pak prerastaju u uvjerljive revije, profesionalno i medijski hightlightove sezone. A paralelno sa sve većom prisutnošću medija dizajna u prostoru kulture, treba naglasiti  kako se i prema samom tom mediju odnosi jednako korisno, sabirući, kronologizirajući te arhivirajući pojedine njegove raspršene segmente. 

Pri čemu svakako nije nebitna i činjenica prostora, ne isključivo zato što je lokacija u centru, nego zato što uopće postoji, kao mjesto, a zatim i kao centrala, kroz koju se konačno i može prelamati sve ono što se u dizajnu događa.

Govoreći o sceni, a pod suvremenom podrazumijevajući onu ‘likovnu’, ispada da je jedan od programskih zadataka bio i uspostava određene komunikacije na relaciji dizajn i – uvjetno govoreći – likovnost, koji se realizirao istodobnim djelovanjem autorica i autora u obje kategorije ili pak konceptualnim, a ne revijalnim pristupom pojedinom sadržaju. Dapače, društvena i politička problematika jednako je prisutna kao i ona profesionalna, baš kao i u susjednoj ‘likovnoj’ ladici. Koje je već teško moguće i razlikovati, sudeći po brojnim autorskim istupima dizajnerica i dizajnera na suvremenoj sceni. (Za razliku od nekad, kad je bilo obrnuto.) Pa bi se čak moglo reći kako su se mehanizmi i poluge, što ih uglavnom i pridružujemo galerijskom djelovanju, primijenile na prostor dizajna, čime fokusiranje elemenata vlastita medija dobiva odgovarajući značaj.

Jedan od bitnih kohezionih faktora svakako treba potražiti u autoru knjige, odnosno voditelju galerije, koji je prije toga stekao ogromno iskustvo kao višegodišnji, možda i najaktivniji pratitelj likovne scene, te također dugogodišnji radijski i televizijski voditelj razgovora s istaknutim protagonistima suvremene umjetnosti. A donedavno i predsjednik hrvatske sekcije međunarodnog udruženja likovnih kritičara. Pa, kao što iz knjige vidimo, i dalje neumoran pisac tekstova, međutim, za razliku od njegove prošle knjige “Kritička kartografija” (2015.) gdje su sabrani tekstovi iz područja likovne kritike, sada je optika namještena na područje njegova trenutna bavljenja. Čemu bi se moglo dodati i to kako se, po svoj prilici, nitko još dosad tim područjem nije tako intenzivno bavio, dakako, ne na autorskoj, ali zato na teoretskoj, programskoj, kustoskoj, produkcijskoj i arhivskoj razini istodobno.

Knjiga ima nekoliko poglavlja koja nastoje objediniti pojedine programske cjeline, nazivom odričući pretenziju kako su te cjeline završene, te, budući da produkcijske okolnosti ipak ne dozvoljavaju da se bilo koja od tih cjelina odvija po kakvom striktno kronološkom ili bilo kojem drugom planu, za očekivati je da bi ‘volumen 2’ također mogao imati ista ta poglavlja. To pomalo proizlazi iz činjenice kako je Golub osim autora knjige i njen urednik, uvršteni su i tekstovi drugih autora, predstavljeno je ono što se zbivalo, a u tome je njegova uloga bitna ali ne i jedina, tu je programski savijet i mnogo djelatnih suradnika, a refleks svega toga, reklo bi se svih čimbenika što su  doveli do toga da je Galerija HDD ostvarila to što je ostvarila, nalazimo i u knjizi.

Knjiga, dakle, smjesta ukida pretenziju o sveobuhvatnom pregledu materije, nema namjeru postati obavezno udžbeničko štivo, kakvim bismo u svakom smislu, i to posve opravdano, mogli okarakterizirati “Kritičku kartografiju”, ponajprije stoga što ne proizlazi iz kontinuirane istrage nego dobrim dijelom ovisi o spletu okolnosti, ali predstavlja itekako dragocjeno štivo, i to ne samo stoga što zapravo postaje jedini izvor, naime, posljednji pregled usporedive vrste objavljen je prije više od dvadeset godina, nego zato što su te cjeline, koliko god bile fragmentarne, ipak vrlo djelatne u smislu postavljanja okvira, uspostave trase kojoj će se dodavati stanice kako se na njih bude nailazilo, koordinate sustava koje dozvoljavaju njegovo preciziranje, ali i širenje.

Ta su poglavlja istodobno odgovorna i raznim smjerovima što ih je nužno osvjetliti, primjerice ‘Kartografija dizajna’ mapira njegov razvoj, započinje Kršićevim “Nacrtom periodizacije”, napravljenom za Didaktičku izložbu Designed in Croatia, a u knjizi ponešto modificiranom u timeline ključnih fragmenata razvoja dizajna od 1944. do 2019. (u kojoj je ova knjiga, dakako, jedina). Nastavlja se predstavljanjem dizajnerica od 1930.- 1980., prilično preciznom i informativnom prikazu njihova javna djelovanja, čemu je zacijelo prethodilo opsežno istraživanje. A osim izložbom, projekt je popraćen brojnim razgovorima i web stranicom.

Osim ostalih tema što svakako pripadaju istom području, nailazimo i na dizajn u Puli, što bi moglo značiti da se kartografija s okomitog, vremenskog pravca, seli i na vodoravan, prostorni. A budući da su i jedan i drugi prilično prostrani, niti u nastavku neće oskudijevati sadržaja.

Serija izložbi industrijskog dizajna, grane, reklo bi se, manje vidljive standardnim umjetničkim naočalama, osim što nas podsjeća da je sve ono što oko nas postoji netko oblikovao, primjerice ‘Stolice iz TMN Jadran 1980-tih, ‘Odjel dizajna Končar’, također iz dotičnog perioda, informira i o tome kako je za taj posao očito nekad bilo znatno više potrebe. Ali i da su tadašnji, vrlo kvalitetni rezultati, dugo morali čekati trenutak da se s njima javno i upoznamo. Što bi se u potpunosti moglo primijeniti na slučaj Davora Grünwalda.

Poglavlje ‘Drugi rakurs’, mogli bismo podnasloviti kao ‘časopisi’. Uključuje one massmedijske, recimo gostovanje poznatog dizajnera Cieślewicza u časopisu Start, ili one sa suprotne strane, ‘Život umjetnosti’ i ‘Frakciju’, pa i one, nazovimo ih uličnim, subkulturne fanzine. 

Ostaje, međutim, pomalo nejasno zašto je u ovu kategoriju uključena i izložba o omotima disco ploča u Jugoslaviji, ne vidim, naime, zbog čega bi to bilo relevantno. Priznajem da sam u tom smislu subjektivan, više bih volio, primjerice, vidjeti izložbu najboljih omota ploča toga doba, nego onih najgorih. Iako, dakako, i oni zaslužuju biti izloženi, kao bitan vizualan zagađivač, u ondašnjem slučaju, izloga s pločama, a u današnjem zagađivač ulice, kao što je to izložbom “Veliki izbor talijanskih hlača – zagrebački A4 dizajn ulice” nedavno pokazao i Niko Mihaljević, moramo znati kako izgleda neprijatelj, no izdvajati ga uz bok bitnim etapama razvoja dizajna ostaje mi nerazumljivo.

Kategoriju bismo također ostavili otvorenom, u pozadini se nestrpljivo vrpolje ‘Polet’, ‘Studentski list’, ‘Quorum’, ‘Feral Tribune’ i tako dalje.

Poglavlje ‘dizajn i konceptualna umjetnost’, ima u podtekstu zanimljivu okolnost, naime, na otvorenju svoje izložbe, Sanja Iveković kaže kako ona zapravo nije dizajnerica nego art direktorica.

A vrijeme pojavljivanja dizajnera u smislu art direktora (dakle onih koji prije svega rade s idejama, konceptima, a ne rukopisom, rukom ili autorskim stilom), poklapa se s vremenom kad se kod nas javlja konceptualna umjetnost.

Tu je, dakako, i poglavlje ‘Fragmenti’, čine ga uglavnom, s jednom iznimkom, pojedinačni opusi, koje bismo mogli podijeliti u dvije grupe: ona što bi vrlo lako mogla pripadati i ‘Kartografiji’, primjerice izložba “Ozeha”, koja u podnaslovu i ima: ‘O jednoj povijesti oglašivačke industrije’. U kartografiju bi, slijedom predstavljenog, mogli ući i Bekar i Lerotić i Ljubičić… S druge strane, veći dio poglavlja zauzimaju portreti, reklo bi se, sadašnjih dizajnera, čiji je rad bitno utjecao na oblikovanje suvremenog vizualnog izraza.

Tim poglavljem knjiga, logično, i završava, ostavljajući prostor fragmenata otvorenim za nadolazeće upise.

A nama preostaju gromkim aplauzom čestitati na proteklih deset godina.